„Na przerwie razem” – alternatywa dla „palarni” w toaletach szkolnych

utworzone przez | 13.03.2022 | Naklejki do szkoły, Naklejki na podłogę, Naklejki na ścianę

Odbudowa wspólnoty i więzi między uczniami w szkołach to jedno z zaleceń PARPA i wytycznych ministerialnych do realizacji po pandemii w szkołach. Budowanie i wspieranie pozytywnego klimatu szkoły jest bardzo istotnym czynnikiem wspierającym karierę szkolą dzieci i młodzieży, ale także chroni je przed ryzykownymi zachowaniami – taką opinię i wskazówkę można wyczytać z ekspertyzy.

Co zatem możemy zrobić, aby wesprzeć uczniów?

W MOPS w Zielonej Górze powstał projekt pod nazwą „Na przerwie razem” i został skierowany do szkół – zarówno podstawowych jak i ponadpodstawowych.

Ponieważ mieliśmy przyjemność dostarczenia naklejek z grami i hasłami motywującymi do tego programu – poprosiłam jedną z autorek – Panią Karolinę Bazydło-Stodolną z MOPS Zielona Góra o krótkie podsumowanie, aby rozpropagować ten pomysł jak najszerzej i zainspirować innych do tworzenia tego typu miejsca w każdej szkole.

Poniżej otrzymane informacje:

„Projekt „Na przerwie razem” jest autorskim programem Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Został opracowany w oparciu o najnowsze badania dotyczące znaczenia środowiska szkolnego dla właściwego funkcjonowania dzieci i młodzieży.
Pozytywny klimat szkoły jest niezwykle istotny, ponieważ wpływa i wiąże się z rzadszym występowaniem, mniejszym nasileniem lub późniejszym rozpoczynaniem takich zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży jak używanie substancji psychoaktywnych, przemoc, wykroczenia i przestępstwa, zaburzenia zachowania, wagary, ryzykowne zachowania seksualne. Projekt „Na przerwie razem” osadzony jest mocno w idei zintegrowanej edukacji szkolnej. Odgrywa ona istotną rolę w tworzeniu warunków dla prawidłowej socjalizacji dzieci i młodzieży oraz jest istotnym czynnikiem wzmacniającym oddziaływania profilaktyczne szkoły.

W ramach projektu szkoły otrzymały:

·         wielkoformatowe kolorowe naklejki podłogowe do gier i zabaw rówieśniczych, którymi zostały wyklejone korytarze szkolne (szkoły podstawowe)

·         naklejki ścienne i schodowe – zawierają hasła, które motywują i wspierają uczniów,

·         kolorowe hamaki z mocowaniami– pozytywnie stymulują uczniów (dla szkół ponadpodstawowych),

·         kolorowe, duże i małe pufy– ułatwiają uczniom właściwe interakcje
z rówieśnikami,

·         kartonowe stojaki z ulotkami zawierającymi informacje o miejscach pomocy
i profilaktycznego wsparcia.

Należy podkreślić, że utworzone kąciki profilaktyczne, zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych, stanowią ważną alternatywę dla zewnętrznych „palarni” i nieformalnych miejsc spotkań, gdzie dla towarzystwa i faktu „bycia w grupie” chodzą także osoby, które nie palą i nie używają substancji psychoaktywnych.

Pozytywne interakcje i radosne poruszenie, które zapanowały na przerwach w szkołach, powinny być wykorzystane przez kadrę pedagogiczną do poprawy relacji nauczyciel- uczeń, do większej otwartości, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży, czego skutkiem będą pozytywne zmiany postaw uczniów wobec środowiska ich szkoły.

Projekt „Na przerwie razem” został sfinansowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Mieście Zielona Góra.”

Jeśli spodobał Ci się pomysł takich miejsc integrujących uczniów – sprawdź, być może i w Twojej miejscowości można zrealizować taki projekt.

My możemy wspomóc Cię w dobraniu odpowiedniego zestawu naklejek:

https://akatja.pl/64-szkoly

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *